СТАНДАРТ : ISO 9001:2015
Сертификат № Q9910121

Обхват на сертификацията:
Продажба на автомобили “Renault” и “Dacia” и резервни части за тях. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
Тенекеджийно – бояджийски услуги по каросерийни ремонти.