номер на сертификата № Q9911422

ISO 9001 – валидност 28 октомври 2024 

ОБХВАТ -СМР; Извършване на топлоизолационни работи и ламаринени обшивки; Хидроизолация и саморазливни подове