АЙ СИ ЕР Европа е сертифициращ орган , формиран от екип водещи одитори с над 15 годишен опит по системи за управление в областта на международните стандарти. Фокусът на фирмата е предоставяне на сертификационни услуги покриващи изискванията на международните стандарти , продуктова сертификация на база Европейски регламенти

Екипът на АЙ СИ ЕР Европа е участвал в реализирането на проекти във всички отрасли на икономиката. Реализираните проекти от екипа на АЙ СИ ЕР Европа са над 700.

Във фирмата е изграден стриктен ред за контрол по спазването на договорените изисквания с клиентите, както сроковете на договорите, така и качеството на изпълнение на услугата.