ПОКАНА “ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕЩ ОДИТОР ISO 27001:2018 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФАРМАЦИОННА СИГУРНОСТ”

ПОКАНА “ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕЩ ОДИТОР ISO 27001:2018 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФАРМАЦИОННА СИГУРНОСТ” Форма за записване:

ПОКАНА “ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ISO 22000:2018, ISO 19011”

ПОКАНА “ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕСЪГЛАСНО ISO 22000:2018, ISO 19011″ Форма за записване:

ПОКАНА “ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕЩ ОДИТОР ISO 9001:2015 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО”

ПОКАНА “ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕЩ ОДИТОР ISO 9001:2015 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“ Форма за записване: