ПОКАНА “ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕЩ ОДИТОР ISO 9001:2015 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО”

ПОКАНА “ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕЩ ОДИТОР ISO 9001:2015 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“ Форма за записване: