ПОКАНА “ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕЩ ОДИТОР ISO 9001:2015 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО”

ПОКАНА “ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕЩ ОДИТОР ISO 9001:2015 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“ Форма за записване:

ICR EUROPA участва в семинар по темата „ Специфични изисквания на стандарта FSSC 22000 ” – организиран от A-CERT в гр. Солун.

ICR EUROPE участва в семинар по темата „ Специфични изисквания на стандарта FSSC 22000 ” – организиран от A-CERT в […]